Sortera rätt 

Det är viktigt att sortera avfallet rätt för att det inte ska tillkomma några extra sorteringskostnader. Är du osäker ring oss gärna på 08-409 190 50!

Blandavfall inkluderar allt osorterat avfall utom Elavfall och Farligt avfall. Hushållssopor är aldrig tillåtna i våra säckar. 

Elavfall (utan freon) sorteras i separat säck. Avklippta kablar, eldosor, elrör räknas som blandavfall.
 
Farligt avfall är bland annat Elavfall med freon, Asbest, impregnerat virke, kreosotbehandlat material, färgburkar, bildäck, batterier, vitvaror, asfalt, blåbetong, sprayburkar, armaturer, kvicksilver, lösningsmedel, PBC.

OBSFrån och med 1 november 2020 gäller Naturvårdsverkets nya regler för farligt avfall. Extra viktigt är att ni inte missar att TRYCKIMPREGNERAT VIRKE måste sorteras separat och att ni måste rapportera till oss innan hämtning. 


Placera säckarna

Säckarna placeras max 2 meter från angöringsplats med minimum 1 meter vattendjup. Kontakta oss gärna för mer information angående specialhämtningar på land eller svårframkomliga förhållanden. Det mesta går att lösa!

Hämtning


Vid beställning av upphämtning tillkommer en framkörningsavgift på 1500kr inom täckningsområdet. Därefter tillkommer 100kr per sjömil.

Vårt ordinarie täckningsområde sträcker sig 10 sjömil körsträcka från Norra Stavsudda. Se karta för ungefärligt täckningsområde.
SEABAG
08-409 190 50
info@seabag.se 
Storösund AB, Norra Stavsudda, 130 42 Stavsudda